Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2013

rapeyourmind
3401 7245
Reposted fromlikeaparis likeaparis
rapeyourmind
1403 3f17
Reposted fromlikeaparis likeaparis
rapeyourmind
rapeyourmind
rapeyourmind
rapeyourmind
rapeyourmind
rapeyourmind
rapeyourmind
rapeyourmind
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
rapeyourmind
2284 9979
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
rapeyourmind
1664 1110
Reposted fromshocked shocked viasann sann
6461 bb06

furansesu:

Dita Von Teese

rapeyourmind
2293 60d7

September 03 2013

rapeyourmind
9429 e723
Reposted frompoppyseed poppyseed viathealex thealex
rapeyourmind
4390 0e75
Reposted fromholdmy holdmy viaxannabelle xannabelle
rapeyourmind
3887 7b00
Reposted fromhalpert halpert viaRecklessKid RecklessKid
rapeyourmind
Smak herbaty rośnie proporcjonalnie do spadającej temperatury za oknem. 
Reposted from18 18 viabeamadamebitch beamadamebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl